Všeobecné podmínky

 • řidičský průkaz skupiny B
 • minimální věk 25 let
 • praxe minimálně 2 roky
 • předložení 2 dokladů (OP, ŘP)
 • právnická osoba výpis z obchodního rejstříku (max.3 měsíce starý), plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla, osobní doklady řidiče, OP+ŘP objednávka s uvedením jmen řidičů          a kontaktu na ně (mob.tel.), kteří budou oprávněni    vozidlo používat.
 • minimální doba zapůjčení 3 dny (v období od 15.6. do 15.9. minimálně 7 dnů)
 • v případě nájmu kratším než 72 hodin bude cena stanovena individuálně
 • obytné vozidlo je možné zapůjčit jen do států uvedených v závěrečných ustanoveních (jedná se převážně o členské státy EHP)
 • na vozidle je zákazané provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • v prostorech obytného vozu je přísný zákaz kouření, při porušení viz. pokuty a sankce
 • pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel
 • nájemce musí souhlasit s podpisem smlouvy a zároveň se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé. Podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu. (Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu)
 • vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání, k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • v případě, že vozidlo bude řídit i jiný řidič, musí být uveden ve smlouvě o pronájmu. Ten musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Po začátku pronájmu není možné volit dalšího řidiče
 • jestliže bude vozidlo předáno k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. Všechny rizika spojená s případnou havárií v tomto případě ponese klient
 • nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých mostů, tunelů, průjezdů, apod. Při předávání vozidla bude obeznámen s výškou vozu, což potvrdí podpisem na přebíracím protokolu
 • po dobu pronájmu vozidla, pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemců způsobené vozem, stavem vozu nebo vybavením vozu apod.
 • zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka apod. V případě zjištění tohoto přestupku viz. pokuty a sankce
 • při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícím k pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.