Předání a vrácení obytného vozu

  • vozidlo je možné převzít první den půjčení v době 8.30 – 17.00 hod a předává se v den ukončení pronájmu v době mezi 8.30 – 17.00 hod. (pokud není dohodnuto jinak)
  • v případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpujčky
  • vozidlo musí být vráceno v nepoškozeném a čistém stavu, tj. karoserie – bez nánosu bláta, umytí zvenku požadujeme jen při celkovém silném znečištění exteriéru (kvůli usnadnění zjištění případného mechanického poškození auta zvenku), interiér – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta WC, koš bez odpadků, žádné špinavé skvrny, sedadla, místo pro nohy, palubní deska, atd., musí být čisté – žádné bláto, tráva atd. V opačném případě viz. pokuty a sankce
  • vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží PHM
  • v případě použití hasicího přístroje a lékárničky, je nájemce povinen zakoupit tyto věci nové
  • při převzetí karavanu obě strany podepíší protokol o převzetí vozu, převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a používáním trvá cca 45-60 min.
  • v případě, že během cesty vznikly větší či menší škody, je nutné oznámit tuto skutečnost při vrácení vozu pronajímateli