Pokuty a ostatní sankce

při vrácení nevyčištěného vozu 1 800 Kč
při vrácení silně znečištěného vozu
(bláto, tráva, písek, olej, lepidlo, barvy)
6 000 Kč
za nevyprázdněné WC 1 200 Kč
nevyprázdněná odpadní nádrž 600 Kč
při poškození, či znečištění, které nelze odstranit náhrada v plné výši
ztráta OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd. 5 000 Kč za každou ztracenou položku
ztráta hlavního startovacího klíče 10 000 Kč
ztráta SPZ 3 000 Kč
propálení či trvalé znečištění sedadel 15 000 Kč
znečištění karoserie 1 000 Kč
drobné oděrky na karoserii a interiéru do 5cm 3 000 Kč, větší poškození dle náročnosti opravy
+ servisní práce
nefunkční nebo poškozená markýza 25 000 Kč
za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků 2 000 Kč
porušení zákazu kouření 3 000 Kč
chybějící stav paliva odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva
+ administrativní poplatek 500 Kč

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě že je poškození větší jak je složený deposit, nájemce je povinen doplatit tuto položku do celkové výše ceny.